Perineum

Zo`n twintig lezers hebben ons erop gewezen dat peritoneum buikvlies betekent (Bloedverlies is groter bij zittend of half zittend baren, W&O, 3 februari). Het bedoelde gebiedje tussen vagina-ingang en anus heet perineum. Onze excuses voor de vergissing. Redactie wetenschap