Nut en risico van een medische check-up

Het artikel van Hester van Santen behoeft een aanvulling. Een belangrijke factor bij het nemen van de beslissing om een medische check-up te laten verrichten of niet, is het feit of er al dan niet een verzekering is of zal worden afgesloten op het leven van de persoon die een medische check-up wil laten uitvoeren. Bij dergelijke verzekeringen moet de persoon op wiens leven men een verzekering wil afsluiten, een formulier invullen met vragen over zijn gezondheid: de gezondheidsverklaring. Op basis van de ingevulde vragen bekijkt een verzekeraar of hij deze persoon kan accepteren voor de verzekering of niet.

Iemand die dankzij een medische check-up op de hoogte is van een mogelijke ziekte kan - als op zijn of haar leven een verzekering wordt afgesloten - de verplichting hebben om daarvan melding te maken in de gezondheidsverklaring. Dit zal leiden tot een hogere te betalen premie of zelfs afwijzing van de persoon in kwestie door de verzekeringsmaatschappij.

Zodra de verzekeraar heeft laten weten dat de persoon op wiens leven een verzekering wordt afgesloten definitief is geaccepteerd, vervalt voor deze persoon de plicht om veranderingen in zijn of haar gezondheidstoestand te melden.

Het kan daarom beter zijn om bepaalde zaken over de gezondheid niet te weten, dan wel daar pas achter te komen nadat de verzekering is afgesloten.

    • M.I.A. van Wetten-Rompelman Amstelveen