Nut en risico van een medische check-up

In het artikel van Hester van Santen wordt de indruk gewekt dat het bij een medische check-up in hoofdzaak gaat om een serie bloedtests (Leven, 27 januari). Wie - zoals ik - vele malen is gekeurd, weet wel beter. Behalve `bloedprikken` wordt in serieuze check-ups ruim tijd en aandacht besteed aan zaken als het testen van gehoor en ogen; evenals aan de algemene fysieke gesteldheid (armen, benen, rug en nek).

    • D.S. Röder Bilthoven