Moskou wil Aziaten terug op de markt

Moskou smeekt Aziatische en Kaukasische kooplui naar de markten terug te keren. Een decreet dat de helft van de marktstandjes voor Russische burgers reserveert, is gisteren ingetrokken.

Eind vorig jaar nam de Doema een wet aan die bepaalt dat vanaf 2008 alleen Russische burgers marktkooplui mogen zijn. Vanaf 1 april mogen op Russische markten nog slechts 40 procent van de kooplui buitenlanders zijn. Dit was een reactie op uitspraken van president Poetin, die na rassenrellen in het stadje Kondopoga maatregelen eiste om de ‘inheemse bevolking’ tegen ‘etnische bendes’ te beschermen die de markten zouden domineren, prijzen kunstmatig opdreven en Russische boeren uitpersten en discrimineerden.

Moskou liep enthousiast op de wet vooruit en bepaalde dat op 1 januari al de helft van de markt gereserveerd is voor Russen. De verwachte toestroom van keuterboertjes met goedkope waren bleef echter uit. Gisteren wierp Vladimir Slepak, hoofd markten Moskou, de handdoek in de ring. De prijzen voor levensmiddelen zijn fors gestegen, erkent hij, terwijl op sommige markten de leegstand inmiddels 70 procent bedraagt. Moskou verwacht dat de terugkeer van buitenlandse kooplui tot prijsdalingen van 15 tot 20 procent leidt.

Na het falen van Moskou is het zeer de vraag of de marktwet 1 april in Rusland van kracht wordt. De wet geldt als een populistische reactie op een wijdverbreide xenofobische stemming, maar met het oog op de verkiezingen eind dit jaar heeft het Kremlin weinig belang bij prijsstijgingen.

Ondanks de opkomst van winkels en winkelcentra, kopen Russen nog altijd de helft van hun groente, 40 procent van hun vlees en 60 procent van hun kleding op de markt.