Meer aandacht nodig voor rechten van de mens

Er was een tijd - niet zo heel lang geleden - dat de bevordering en bescherming van de rechten van de mens door zowat eenieder als `hoeksteen`, of `plechtanker` van het Nederlandse buitenlandse beleid werd gezien. Wat opvalt in het `Advies aan de informateur` van Bart Tromp (Opiniepagina, 5 februari) is dat de rechten van de mens in het geheel niet worden genoemd. Wel pleit hij voor de bevordering van de internationale rechtsorde, zoals in onze Grondwet genoemd. Maar het ware beter geweest als hij specifiek aandacht had geschonken aan de rechten van de mens. Daar is immers genoeg aanleiding voor: West-Darfur, Tsjetsjenië, de oorlog in Irak, de situatie in Afghanistan naast de door Tromp wel genoemde bestrijding van het terrorisme - in al deze gevallen zijn de rechten van de mens in het geding. Voldoende reden voor het nieuwe kabinet om er expliciet aandacht aan te schenken.