Kabinet negeert advies Raad van State

Een omstreden wetsontwerp van minister Verdonk (Integratie en Jeugdbescherming, VVD) wordt door het demissionaire kabinet op de valreep toch nog naar de Tweede Kamer gezonden. De wet maakt het mogelijk Antilliaanse en Arubaanse jongeren die overlast veroorzaken Nederland uit te zetten. Dat is gisteren besloten in de wekelijkse ministerraad, op voorstel van Verdonk. Het wetsontwerp is, in verschillende versies, tot twee keer toe negatief beoordeeld door de Raad van State, onder andere omdat het strijdig zou zijn met Europese regelgeving over gelijke behandeling. Van Antilliaanse en Arubaanse zijde wordt het als discriminatoir beschouwd, omdat het onderscheid maakt tussen mensen met een Nederlands paspoort, op grond van hun afkomst uit een deel van het Koninkrijk.

Antilliaanse en Arubaanse jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar die zonder een opleiding naar Nederland afreizen, kunnen volgens het wetsontwerp worden teruggezonden als zij overlast veroorzaken. De regeling is niet van toepassing op jongeren die naar Nederland komen voor werk, opleiding, gezinshereniging, vakantie en familiebezoek.

Aanleiding voor het wetsontwerp is dat sommige jongeren met weinig opleiding zich in Nederland vestigen en vervolgens afglijden naar de criminaliteit. Sommigen hebben geen vaste verblijfplaats en zijn daarom voor overheden ongrijpbaar. „Zonder een terugkeerregeling”, schrijft het kabinet, „zijn deze problemen niet goed op te lossen”.

De Nederlandse maatregel, meent het kabinet ook, „sluit goed aan bij de sociale vormingsplicht op de Nederlandse Antillen die jongeren met onvoldoende kansen op werk verplicht onderwijs te volgen.” Nederland steunt deze programma's met 19 miljoen euro.

Het wetsvoorstel opent ook de mogelijkheid voor de Nederlandse strafrechter om Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders die veroordeeld worden voor een ernstig feit (zoals geweldpleging) een voorwaardelijke straf op te leggen, waarbij vertrek uit Nederland als een voorwaarde geldt.

Verdonk wil op de valreep ook nog een ander plan door de Tweede Kamer laten behandelen. De maximum leeftijd waarop buitenlandse kinderen kunnen worden geadopteerd moet worden verhoogd, vindt zij, van zes naar acht jaar. Dat schreef zij gisteren in een brief aan de Kamer. Ook wil zij de adoptieprocedure vereenvoudigen voor homoseksuele paren.