‘Geen schaamte als we een SP’er tegenkomen’

Mede-onderhandelaar Jacques Tichelaar (PvdA) deed gisteravond op een debat van de PvdA-afdeling Leeuwarden een boekje open over de onderhandelingen.

Er waren „spanningen” met de fractie, de sfeer tijdens de onderhandelingen was soms „puur slecht”, maar het resultaat mag er zijn, vindt Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar (PvdA), mede-onderhandelaar naast Wouter Bos. Hij lichtte gisteravond op een debatavond van de PvdA-afdeling Leeuwarden in de Friese hoofdstad toe hoe het regeerakkoord tot stand was gekomen.

Op de tafeltjes lagen stapeltjes regeerakkoorden klaar voor de ongeveer 100 bezoekers. Het bandje is rood en dat is toepasselijk, vindt een van hen. De inbreng van de sociaal-democraten in het nieuwe regeerakkoord met het CDA en de ChristenUnie is onmiskenbaar, meent ook Tichelaar. „Liever geen akkoord, dan een met een voor ons verbleekt profiel.” Het eindresultaat is volgens Tichelaar verdedigbaar. „We hoeven ons nergens voor te schamen als we een SP’er tegenkomen.” Tichelaar onthulde dat er spanningen waren in de PvdA-fractie. „Het idee leefde: jullie doen maar wat en in zekere zin was dat ook zo. Dat leverde spanningen op.” Puntsgewijs besprak hij gisteravond diverse onderwerpen. Een vragensteller wilde weten waarom Borssele nog tot 2033 openblijft. „Een verlies voor ons”, gaf Tichelaar toe. „De druk was groot, maar deze regeerperiode komen er geen nieuwe kerncentrales.”

Tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat er, zodra er extra geld vrij komt, nog eens 10.000 zogenoemde brugbanen bijkomen voor WAO’ers, bovenop de 10.000 die al zijn vastgelegd, vertelde hij. Dit zijn banen voor arbeidsongeschikten die na een herkeuring en reïntegratie niet aan de slag komen. Nu zijn dat er 33.000. Doordat de leeftijdsgrens voor herkeuringen van 50 jaar naar 45 jaar gaat, zal dit aantal dalen tot 20.000. Tichelaar onthulde verder dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor Balkenende „een motie van wantrouwen” betekende. „Onderhandelen is een kwestie van gunnen.” Over de opname van een passage over seksuele voorlichting in het bijzonder onderwijs, heeft hij „drie uur op de ChristenUnie moeten inpraten” Een vragensteller haalde een krantenbericht van gisteren aan, waarin het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelde dat de lasten voor de burgers de komende vier jaar met 1,5 miljard stijgen. Tichelaar zei het CPB ongeloofwaardig te vinden. Wat hem betreft kan het adviesbureau verdwijnen. „Ze passen hun modellen steeds aan. Het CPB noemt investeringen in milieu en onderwijs nutteloos, omdat het economisch rendement niet meetbaar is.”

Tichelaar wil niet in het nieuwe kabinet. Het fractievoorzitterschap sluit hij niet uit. „Maar ik vind dat het een vrouw moet worden. Als die niet willen, ben ik beschikbaar.”

    • Karin de Mik