‘Europese straf milieudelicten’

De verschillen in strafmaat binnen de Europese Unie bij milieudelicten zijn „niet langer aanvaardbaar”. Dit zei Europees commissaris Franco Frattini gisteren bij de presentatie van zijn voorstel Brussel een grotere rol te geven bij de bestraffing van milieudelicten. De contouren van het plan werden eerder deze week al bekend.

Frattini zei dat niet zozeer de lidstaten als wel de Europese burgers belang hebben bij meer eenheid in de strafbepalingen. Nu profiteren de overtreders van de milieuwetten van de verschillen door uit te wijken naar de landen met de laagste straffen. Op het ongeoorloofd vervoer van gevaarlijke stoffen staat bijvoorbeeld in de ene EU-lidstaat een 348 keer hogere maximumstraf dan in de andere.

Het gelijktrekken van strafwetgeving ligt zeer gevoelig binnen de EU. Een groot aantal landen vindt dit een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten zelf. Er is ook vrees voor precedentwerking en dat Brussel steeds meer onderdelen van het strafrecht naar zich toe zal trekken.

Volgens commissaris Frattini is het onmogelijk milieucriminaliteit alleen nog maar vanuit nationaal perspectief te bekijken. Het gaat steeds vaker om grensoverschrijdende activiteiten, zei hij.