Energiebedrijven moeten efficiënter gaan werken

Nuon en Essent gaan fuseren (NRC Handelsblad, 1 februari). Dat moet volgens betrokkenen leiden tot een nog betere concurrentiepositie. De beide bedrijven maken samen meer dan een half miljard winst, maar kennelijk is dat niet voldoende om de concurrentie, die naar verluidt uit het buitenland moet komen, het hoofd te bieden. Concurrentie veronderstelt dat consumenten keuzemogelijkheden hebben. Er valt echter voor consumenten niets te kiezen.

Het grootste probleem zit in de bureaucratie die in deze beide organisaties zit. Als deze bedrijven in een andere, concurrerende markt zouden opereren, dan zouden ze hoogstwaarschijnlijk allang failliet zijn gegaan door een hopeloze inefficiëntie.

In feite zijn de beide bedrijven sociale werkplaatsen, organisaties die min of meer kunstmatig in leven worden gehouden. In een concurrerende markt zouden vele duizenden banen verdwijnen, hier gaat het volgens de berichtgeving om een verlies van 1.350 banen. Omgerekend in geld bedraagt de besparing circa 45 miljoen euro. Dat is een gering bedrag in vergelijking tot de circa 86 miljoen euro die de organisaties samen in 2006 hebben uitgegeven aan reclame.

Mijn advies aan de betrokken politici is om beide organisaties te prikkelen tot verbetering van efficiëntie, om te beginnen door het afschaffen van reclame. Een ander advies zou zijn om het salaris van de beide topmannen in overeenstemming te brengen met het lage risicoprofiel dat bij deze organisaties past. Echter, de kans dat dat gebeurt, is nihil en zo is de cirkel van de bureaucratie weer rond.

    • Drs. J.A. Boersma Vledder