Doodpikken zit in de genen

Wageningse genetici noemen verenpikken sociaal, m.n. agressief, gedrag (wetenschapspagina, 1 februari 2007). Dit is niet correct. Verenpikken ontstaat juist doordat kippen hun kooigenoten niet meer als soortgenoten zien maar eerst als substraat en daarna, bij kannibalisme, als voedsel.

Agressie is een normaal gedrag dat je ook ziet bij wilde kippen in hun natuurlijke omgeving. Verenpikken ziet men alleen onder houderijomstandigheden. Er is geen relatie tussen verenpikken en de pikorde. Agressief gedrag is altijd op de kop gericht, verenpikken vrijwel nooit.

De erfelijke basis van verenpikken is overigens al voor de oorlog in de wetenschappelijke literatuur beschreven. Dat het bedrijfsleven hier nooit tegen geselecteerd heeft komt omdat men mocht snavelkappen. Dit snavelkappen werd altijd als een soort nagelknippen afgedaan. De snavel is voor een kip echter wat voor ons een hand is. Bij het kappen worden tastzintuigjes verwijderd en zenuwen beschadigd. Dit zorgt waarschijnlijk voor levenslange fantoompijnen.

    • Jeroen van Rooijen