Dierenpartij maakt zich ook zorgen om de mens

`Dierenpartij maakt zich over mensen geen zorgen` meldt NRC Handelsblad op 26 januari. Hoe vaak hebben journalisten vroeger de vraag aan politici gesteld, na de begrotingsbehandelingen: ”maakt u zich geen zorgen over de dieren?”. Ik heb er nooit iets over gelezen. Geen politicus had toen kunnen zeggen dat er voldoende anderen in het parlement waren die zich inzetten voor de belangen van dieren.

De Partij voor de Dieren heeft zeer beperkte spreektijd. Bij het lanceren van (wets)voorstellen, moties en bij het benutten van spreektijd is een kleine ombuiging tot stand gebracht in de menscentrale wijze waarop veel andere fracties gewend waren te opereren. Al was het maar door als `haas in de marathon` de anderen te inspireren ook iets aan de belangen van dieren te doen. Voor het eerst ging 80 procent van het LNV-debat over de rechten van dieren.

Dat er vervolgens geen spreektijd overbleef voor de begrotingsbehandeling van Justitie en Binnenlandse Zaken, is jammer maar helaas. We hebben de debatten gevolgd, overleg gehad met andere partijen en weloverwogen keuzes gemaakt over ons stemgedrag.

Daaruit blijkt dat we ons `wél zorgen maken over mensen` maar dat er voldoende andere Kamerleden zijn die voorstellen initiëren op het gebied van mensenbelangen. We stemden voor een generaal pardon voor vluchtelingen die te lang in de wachtkamer zijn gezet, tegen verbindende CAO`s voor het midden- en kleinbedrijf, voor het meebetalen van rijke gevangenen aan hun detentie, voor gelijke rechten van lesbische meemoeders. Wij maken ons veel zorgen over mensen. Over hoe ze met dieren omgaan, over hoe ze economie boven ecologie stellen, over roofbouw op natuurlijke hulpbronnen, kortom over het zagen aan de tak waarop we zitten. Kiezers willen ook dat we ons roeren over die kwesties. Dat we werken aan een omslag in de wijze waarop we met andere levende wezens op deze planeet omgaan.

In het belang van mens, dier, natuur en milieu die allen recht hebben op zorg die hun te lang onthouden is.