Debat over regeringsverklaring

Het is te hopen van niet, maar deze coalitie lijkt zich qua overtuigingskracht niet te (kunnen) onderscheiden van haar voorgangers. En daar is in een aantal opzichten nu juist zo’n behoefte aan.

Commentaar in het Eindhovens Dagblad, 6 februari

Gezinspolitiek? Houd toch op. Spruitjeslucht, betutteling, jarenvijftigsfeer. Wie nu in de media zijn oor te luisteren legt, komt deze kortzichtige kritiek her en der tegen. De nieuwe minister voor Jeugd- en Gezinszaken zal er een zware dobber aan krijgen dit negatieve beeld te doorbreken. [...] Een van zijn eerste daden zou kunnen zijn een heldere definitie te geven van wat een gezin is. Waren het niet onder meer de ChristenUnie en zijn voorgangers die CDA-bewindslieden regelmatig verweten een veel te ruime definitie van het gezin te hanteren, alsof bijvoorbeeld homoseksuele relaties daar ook onder zouden vallen?

Commentaar in het Reformatorisch Dagblad, 7 februari

De overheid wordt in het regeerakkoord voorgesteld als een grote broer die zorgt voor houvast, geborgenheid en een herkenbare identiteit. [...] Voor partijen die het individu centraal stellen, die tegen de betutteling zijn van de burger door de overheid en die staan voor een minder opdringerige rol van Vader Staat, is een wereld te winnen.

Commentaar in NRC Handelsblad, 7 februari

Wat de ChristenUnie heeft weten te bewerken, is dat alternatieven voor de levenafbrekende wetgeving meer kansen krijgen, de zorgvuldigheid bij de toepassing groter wordt en dat doctrinaire betutteling van ambtenaren die geen homohuwelijk wensen te sluiten, de voet wordt dwars gezet.

Commentaar in het Nederlands Dagblad, 7 februari

De nieuwe regering mag integriteit, doortastendheid en grote wijsheid worden toegebeden.

Commentaar in het Nederlands Dagblad, 8 februari