De lezer schrijft over woordgebruik en onfeilbaarheid

in NRC Handelsblad van 1 februari staat naast vele onderwerpen op de pagina wetenschap (waarvan er veel mijn kennis te boven gaan, maar waar ik toch kennis van neem) het artikel ‘De knie van dikke oude vrouwen’. Dit stoort mij. Ook ik ben vrouw en ook ik ben oud, gelukkig geen overgewicht en geen artrose (voor zover ik weet).

Het onderzoek verricht door mevrouw dr. Sita Bierma-Zeinstra is gericht op vrouwen tussen 45 en 60 jaar. Vindt u dat al oud? De combinatie van woorden als oud en dik (en vrouwen) had ik graag wat subtieler benoemd gezien. Wellicht dat u enig begrip kunt opbrengen voor mijn zienswijze.

G.C. Appels-Luiting

Welp

Ik ben nu een jaar abonnee op uw dagblad en het valt mij steeds meer op dat ‘de lezer’ zelden of nooit gelijk krijgt van uw hoofdredacteur en haar voorganger. U meet zich kennelijk een onfeilbaarheid aan die tot dusver alleen geclaimd werd door de paus van Rome.

Voorbeeld: een café-eigenaar in een Gronings dorpje maakt een opmerking maar wil niet met naam vermeld worden. De verslaggeefster doet dat niet maar vermeldt wel de naam van het café. Het behoeft geen betoog dat dit in een klein dorp hetzelfde is. Een faux pas van formaat.

Lezer H. te Winkel uit Amsterdam uit hierover terecht zijn verontwaardiging in Opinie & Debat (3 februari) en wordt met een slap en laf verweer afgeserveerd. „Het was inmiddels kwart over elf ’s avonds”, alsof fatsoen aan tijd gebonden is. Een welgemeend ‘sorry’ was hier op zijn plaats geweest.

Gelet op de door mij gesignaleerde tendens neem ik aan dat ook ik als lezer bij voorbaat ongelijk heb.

L.Meershoek

Den Haag

De krant antwoordt

De lezer heeft gelijk: een vrouw tussen de 45 en 60 jaar is niet oud, dat had dus ook niet zo in de kop gemoeten. De 43-jarige redacteur die de kop maakte, had haast. Maar dat is geen excuus.

Oud is een relatief begrip. Voor een achttienjarige is een 45-jarige misschien oud. Maar voor een tachtigjarige zeker niet. Als je kijkt naar de leeftijd van de Nederlandse bevolking, met een gemiddelde levensverwachting voor mannen van 76 en voor vrouwen van 80,7 jaar, is tussen de 45 en 60 jaar niet oud te noemen. En met een verwachte verdere stijging van de levensverwachting zal het begrip ‘oud’ verder worden bijgesteld. Daar moeten we op blijven letten.

‘Dik’ stond wel terecht in de kop, want het ging immers om vrouwen met aantoonbaar overgewicht.

Een goede kop is brutaal en mag een beetje overdrijven. Maar deze was te overdreven. Bij nader inzien had er moeten staan: ‘De knie van dikke oudere vrouwen’.

De lezer heeft ongelijk. Het is flauw om te wijzen op bovenstaande reactie, waarin het bewijs wordt geleverd dat we lezers gelijk geven als dat moet. Ook eerder is de lezer in deze rubriek zijn gelijk gegund, indien dat nodig was. Ik geef onmiddellijk toe dat wij feilbaar zijn.

Wat het verhaal uit Nieuweschans betreft, ik gaf de lezer gelijk dat achteraf gezien de naam van het café beter niet genoemd had kunnen worden, omdat de eigenaar anoniem wilde blijven. Maar er was zeker geen opzet in het spel.

En het late tijdstip waarop het verhaal werd gemaakt werd niet genoemd als excuus voor gebrek aan wellevendheid, maar om aan te geven waarom de verslaggever, die eigenlijk geen gebruik had moeten maken van een anonieme bron, niet verder zocht naar mensen die haar te woord konden staan. Op zo’n laat tijdstip kon ze met goed fatsoen alleen nog een café binnenstappen.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Reacties: www.nrc.nl/lezerschrijft. Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl.

    • Birgit Donker