Bestrijder terreur De Vries stapt op

Anti-terrorisme coördinator van de Europese Unie, Gijs de Vries, stapt op. Als zijn mandaat volgende maand afloopt, wil de Nederlander niet voor herbenoeming in aanmerking komen. Zijn woordvoerder heeft dit gisteren bekendgemaakt.

In de omgeving van De Vries werd gisteren opgemerkt dat zijn besluit niets te maken heeft met het werk dat hij sinds eind maart 2004 verricht. Er zouden persoonlijke omstandigheden aan ten grondslag liggen.

De Europese regeringsleiders benoemden De Vries kort na de bomaanslagen in Madrid van drie jaar geleden in een aantal forensentreinen, waarbij in totaal 191 mensen om het leven kwamen. De Vries werkte rechtstreeks onder EU-buitenland coördinator Javier Solana. Zijn taak bestond uit het coördineren van de terreurbestrijdingsplannen die in Europees verband werden genomen. Ook zag hij toe op naleving van het actieplan tegen terreur van de Unie.

De Vries heeft zich meerdere malen kritisch uitgelaten over het trage besluitvormingsproces in de EU waardoor vereiste maatregelen om terreur tegen te gaan, lang op zich lieten wachten. Hij was dan ook een groot voorstander van de Europese Grondwet waarin snellere procedures waren voorzien.

De Vries kreeg onlangs kritiek te verduren in een rapport van een commissie van het Europees Parlement over geheime anti-terreur activiteiten op Europees grondgebied van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Hierin worden twijfels geuit over „de reële inhoud van de functie” van de anti-terrorisme coördinator. Dit omdat De Vries tijdens de hoorzitting van de Commissie een aantal vragen „niet bevredigend” kon beantwoorden.

In een resolutie die volgende week in stemming komt, staat dat de bevoegdheden van de coördinator „opnieuw moeten worden bezien”. De Vries’ woordvoerder benadrukte gisteren dat het besluit te vertrekken geheel los staat van deze conclusie.

De uit de VVD afkomstige Gijs de Vries is in Nederland onder andere staatssecretaris van Binnenlandse Zaken geweest. Ook vertegenwoordigde hij Nederland in de Conventie voor de Europese Grondwet. Hier werd de basis gelegd voor de Grondwet die later in Frankrijk en Nederland in een referenda verworpen.