Bestaat god wel? 2

De vraag of God bestaat kan niet `wetenschappelijk` worden beantwoord, daarin ben ik het met Borst eens (W&O, 27 januari). Of daarbij de wetenschap zelf tekort schiet, weten wij niet, maar kunnen wij evenmin uitsluiten. Cornelis van der Hoeven beschrijft dit zeer fraai in zijn verhandeling `rondom de leegte`. Wetenschap en religie zijn - ipso facto - verschillende werelden van zijn en van bestaan.

Voor onze aardse realiteit hebben wij techniek en wetenschap nodig; anders gebeuren er ongelukken. Dat er verder niets zou bestaan, behalve waar de wetenschap bijkan, is zoiets als overmoed, menselijke zelfoverschatting waar de meest intelligente fysici - ook zij die niet geloven - toch voor huiveren.

Heel erg in dit artikel is dat geloof gewoon bijgeloof genoemd wordt. Dit duidt op een ernstig tekort in taalkennis en taalgevoel. Laten we, als we iets niet weten, dat ook zeggen en niet doen alsof we het weten (ook al `doen we wat aan wetenschap`).

    • P.L.A.J. Franken Tiel