Bestaat god wel?

Opnieuw wint bij de heer Borst diens wetenschappelijke geloof het van de wetenschappelijke zekerheid (Bestaat God wel?, W&O 27 januari). Wanneer hij zegt: Het is nooit mogelijk om het ontbreken van een God sluitend te bewijzen, maar zo`n God blijft onwaarschijnlijk” dan is dat een uitspraak van het ik denk dat”-type en geen wetenschappelijke uitspraak. Ik begrijp de opwinding en irritatie van Professor Borst over alles wat met geloof heeft te maken(nog steeds) niet. Ooit merkte professor Drenth (oud-Rector van de Vrije Universiteit oud KNAW-President) in een discussie over het Intelligent Design op: Alleen wanneer het geloof de plaats gaat in nemen van de wetenschappelijke methode is men wetenschappelijk onzuiver bezig.” Daar moet het in de discussie om gaan en niet om de persoonlijke afkeer van de heer Borst van de oudtestamentische God als een wraakzuchtig mannetje. Daarmee minacht hij al die gelovige wetenschappers die diezelfde God belijden als een God van liefde en genade en maakt hij een karikatuur van die God, die hij vervolgens in het rariteitenkabinet van het bijgeloof plaatst. Ik mag hopen dat voor Wouter Bos gelovige verwondering en wetenschappelijke zekerheid elkaar niet uitsluiten!

    • Dr. G.W. Noomen