Atheïsme niet superieur aan andersdenkenden

In het hoofdartikel van 30 januari staat dat het terecht is dat de SGP geen overheidssubsidie meer ontvangt wegens het vrouwenstandpunt, omdat dit in strijd is met internationale verdragen.

Vijftig jaar geleden werd dit standpunt nog heel normaal gevonden. Alleen omdat de algemene opvatting daaromtrent veranderd is zou deze democratische partij (niet theocratisch zoals de redactie schrijft) geen subsidie meer mogen ontvangen.

Dit soort zaken wordt veroorzaakt door het idee van sommigen dat het atheïsme neutraal is en daarom superieur aan andersdenkenden. Dit begint steeds meer te lijken op een totalitair regime: eerst worden er omstreden wetten ingevoerd en vervolgens wordt het onmogelijk gemaakt dat mensen zich ertegen verzetten, zelfs als dat op een democratische manier gebeurt. Het is triest dat zoiets mogelijk is in een `vrij` land als Nederland.

    • R.E. Suurmond Monster