Zuiniger auto’s

Voor de Europese Commissie is het een overwinning als zij er eindelijk in zou slagen dwingende normen op te leggen aan de auto-industrie voor de uitstoot van kooldioxide. Woensdag is dat in Brussel voorgesteld. Alle vrijwillige afspraken van de auto-industrie tot grotere zuinigheid zijn tot nu toe niet nagekomen. De auto-industrie had beloofd dat de nieuwe modellen volgend jaar maximaal 140 gram kooldioxide per kilometer zouden uitstoten. Dat lukt niet met een huidig gemiddelde van 161 gram per kilometer. De Commissie wil dwingend een maximumuitstoot van 130 gram per kilometer per 2012 opleggen. Dat is, helaas, tien gram meer dan de oorspronkelijke doelstelling van 120 gram per kilometer. Dit verschil moet onder andere worden goedgemaakt door het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren, die echter wegens hun herkomst uit tropische oerwoudgebieden vaak niet milieuvriendelijk zijn.

De technologie voor zuinige auto’s is voorhanden en kan zo worden toegepast. Een liter brandstof per dertig kilometer is allang mogelijk. Toch zijn auto’s gemiddeld niet zuiniger geworden. Aangemoedigd door de industrie hebben kopers een voorkeur voor grotere en zwaardere wagens die ook veiliger zouden zijn. Kampioen milieuvervuiler is de zware terreinwagen die zelfs tot 2012 is uitgezonderd van maximum emissienormen voor ongezonde stoffen. Deze luxe personenvrachtauto’s met vierwielaandrijving leveren een hoge winstmarge op voor de producent, maar stoten soms tweemaal zoveel kooldioxide uit als gemiddeld.

Alleen dwingende normen kunnen een einde maken aan de verspilling. Het energiegebruik kan niet louter aan de vrije krachten van de markt worden overgelaten. Niet alleen wegens de opwarming van de aarde; ook dreigt op termijn in Europa een tekort aan brandstof. Dan krijgen energieleveranciers buiten Europa zoveel macht dat er geen sprake meer is van een vrije energiemarkt. Ook daarom moet de auto-industrie ertoe worden aangezet te voldoen aan uitstootnormen.

Tot de komst van de terreinwagen slaagde de Amerikaanse regering erin door dwingende normen het gemiddelde gebruik van personenauto’s omlaag te brengen. Zowel de Verenigde Staten als Europa, de grootste energiegebruikers, zouden dat systeem voor alle modellen moeten invoeren. Het voorstel van EU-commissaris Verheugen om de huidige producenten van zuinige en kleine auto’s meer te ontzien dan de makers van zware modellen, ligt voor de hand. De autofabrieken die nu al lichtere en zuiniger modellen produceren, verdienen het daarvoor te worden beloond.

Het Commissie-voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de regeringen van de lidstaten. Het hele lobbycircus van de auto-industrie begint dus opnieuw. Het is zaak aan dit voorstel vast te houden en niet aan de druk toe te geven. Net als Amerikaanse deelstaten moeten Europese lidstaten in staat worden gesteld strengere milieunormen op te leggen aan autofabrikanten.