Wijffels: Balkenende moet formeren

Informateur Wijffels vindt dat CDA-leider Balkenende een nieuw kabinet moet gaan formeren. Met dat advies heeft de informateur zijn opdracht teruggegeven aan koningin Beatrix. Zij zal Balkenende vanmiddag voor overleg ontvangen.

Deze week werden CDA, PvdA en ChristenUnie eens over een regeerakkoord. In een toelichting op zijn werkwijze zei Wijffels vanmiddag dat het akkoord de aanzet moet vormen tot een nieuw sociaal contract in Nederland tussen de burgers en de overheid.

Wijffels zei dat het sociale contract vorm moet geven aan de modernisering van de Nederlandse verzorgingsstaat in de context van Europa en de globalisering. „Mensen moeten zekerheid ontlenen aan dynamiek en ze moeten worden geholpen om mee te doen.”

Hiermee bedoelde hij dat na de opbouw van de verzorgingsstaat en de hervormingen hiervan in de afgelopen periode een nieuw maatschappelijk project begint. Mensen moeten aangespoord worden om actief te blijven en niet afhankelijk te worden van uitkeringen, aldus Wijffels vanmiddag.

Hij wees kritiek dat de financiële onderbouwing van het regeerakkoord niet deugt van de hand. Volgens hem kan de staatsschuld de komende vier jaar dalen van 50 naar 40 procent van het bruto nationaal product. „Als dat potverteren is, dan begrijp ik het niet helemaal”, zei hij.

Gisteravond ging Wijffels op verzoek van de drie coalitiepartijen in debat met de Tweede Kamer over zijn werkwijze. De andere partijen hielden hun inbreng beperkt tot beleefdheidsvragen of plagerijen. Een debat over de regeringsverklaring komt later.

SP-leider Jan Marijnissen stelde twee vragen: „Is het waar van die tafel? En bent u over een jaar weer beschikbaar?” Wijffels beantwoordde beide vragen met ‘ja’. Wijffels wilde wel kwijt dat hij niet dacht over een jaar alweer nodig te zijn, maar hij zou natuurlijk weer beschikbaar zijn. Verder legde hij uit dat beslotenheid van de formatie nodig was. „In het openbaar onderhandelen werkt niet, ook niet in de politiek.”