Vanaf morgen niet meer: gewetensbezwaarden

Er staan ook goede plannen in het regeerakkoord, laat dat duidelijk zijn. Maar toch even een klein puntje – een fragment uit pijler VI. Overheid en dienstbare publieke sector, onder het kopje ‘Bestuurlijke inrichting en wetgeving’:

„11. Overeenkomstig het destijds geformuleerde beleid brengt zorgvuldige omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand met zich dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de voltrekking van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft. Mochten in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen.”

Even Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal erbij gepakt:

gewetensbezwaarde: ‘(de) persoon die gewetensbezwaar heeft, m.n. tegen de militaire dienst’

gewetensbezwaar: ‘(het) op zedelijke overwegingen gegrond bezwaar’

Kortom: een trouwambtenaar met gewetensbezwaren hoeft geen homohuwelijk te sluiten. Terwijl sinds 2001 een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is gelijkgesteld aan dat tussen een man en vrouw.

Maar als ‘gewetensbezwaarde ambtenaren’ mogen weigeren een homohuwelijk te sluiten, dan is het homohuwelijk dus níét gelijkgesteld aan een heterohuwelijk. Of zijn er tegen zo’n huwelijk ook gewetensbezwaren mogelijk? Mag een ambtenaar straks weigeren een huwelijk te sluiten als de bruid ooit abortus heeft laten uitvoeren? Of als de bruidegom openlijk voorstander is van euthanasie?

Samen Leven was het toch? Maar als je er problemen mee hebt, dan maar zónder homo’s – is dat de boodschap van het nieuwe kabinet? Nee, zeker niet. Want de coalitie wil discriminatie tegen homo’s aanpakken. „Bestrijden van homodiscriminatie en het erkennen van weigerambtenaren, dat gaat niet samen”, zegt homo-belangenorganisatie COC in een reactie.

Het spreekt voor zich dat een homopaar beter getrouwd kan worden door een ambtenaar die géén problemen heeft met de manier van leven van het stel dan door een gewetensbezwaarde. Die zal immers niet bijdragen aan de feestvreugde. Maar dit kan toch zonder regeerakkoord opgelost worden? „Goed inroosteren achter de schermen volstaat”, aldus het COC.

Het wachten is op de eerste gewetensbezwaarde ambtenaar die geen homohuwelijk wil sluiten omdat hij of zij moslim is. Want als deze zo’n huwelijk niet wil sluiten, dan is hij of zij natuurlijk weer ‘niet goed genoeg geïntegreerd’.

    • Peter Leijten