Singles willen ook een hoeksteen zijn

Het gezinsgerichte, conservatieve coalitieakkoord is een ramp voor de grote groep Nederlandse singles.

Terwijl zij veel uitgeven en goed zijn voor de economie.

Het nieuwe regeerakkoord is een ramp voor de Nederlandse single. Uit de plannen van CDA, PvdA en ChristenUnie spreekt conservatisme en weinig realiteitszin. De belangen van de 2,5 miljoen eenpersoonshuishoudens in Nederland – waaronder veel singles – worden door dit kabinet volledig genegeerd. De drie partijen zijn te veel gefocust op het gezin als de hoeksteen van de samenleving.

Dat is dom en onterecht. Het aantal gezinnen neemt af en het aantal singles neemt in sneltreinvaart toe. Singles, met name in de grote steden, hebben een veel belangrijker invloed op de welvaart en de economie dan de nieuwe coalitie in haar akkoord lijkt te erkennen.

Als directeur van een relatiebemiddelingsbureau heb ik dagelijks veel contact met singles. Veel hoogopgeleiden onder hen kampen met financiële problemen. Die ontstaan vooral doordat de politiek deze grote groep ‘vergeet’: zij richt zich in haar beleid alleen op de gezinnen en de samenwonende tweeverdieners, met voordelige regelingen als gevolg.

Huishoudens met kinderen, waarvan beide partners werken, krijgen bovenop de arbeidskorting een combinatiekorting. Daarnaast krijgen tweeverdieners die informele kinderopvang gebruiken financiële ondersteuning. Over ‘eenverdienende’ ouders wordt niet gerept.

Nog een voorbeeld van onevenwichtig beleid: de woningmarkt. Starterssubsidie is met name geschikt voor diegenen die voor het eerst gaan samenwonen en een gezin willen stichten. De single vist intussen achter het net. Starterwoningen met subsidies zijn te groot en liggen vaak in nieuwbouwwijken. Voor de single, vaak woonachtig in de grote stad, is dat niet interessant. Door het tekort aan woonruimte voor singles houdt deze groep noodgedwongen, soms jarenlang, een studentenkamer bezet. De doorstroom van woningen in de grote steden wordt zo vertraagd. Nu al is het aantal scheefwoners in Amsterdam onacceptabel groot. Dat zal door de snelle groei van het aantal singles alleen maar toenemen.

Extra onrechtvaardig aan de moeilijke positie van singles is het feit dat juist zíj de economie voor een groot deel draaiend houden. Het – vaak uit nood geboren – hoge uitgavenpatroon van singles is goed voor de economie. Ga maar na. ’s Avonds na het werk wacht er voor de singles geen gezin, en geen gedekte tafel. Een overwerkmaaltijd met alleenstaande collega’s en een drankje in de kroeg zijn eerder regel dan uitzondering. Als een single al naar huis gaat, dan komt vaak de kant-en-klaarmaaltijd tevoorschijn, plus het halve litertje wijn. Speciaal voor de single ontwikkeld, maar wel relatief duur.

Niet voor niets bestaat het aantal daklozen voor 80 procent uit mensen die het alleenstaande leven financieel niet aankonden. Ook het aantalalleenwonende ouders dat de grootstedelijke voedselbanken aandoet, is onevenredig groot.

Kortom, het nieuwe kabinet moet meer aandacht schenken aan alleenstaanden. Want het verdwijnen van het traditionele gezin vraagt om een andere benadering. Een verbetering van het belastingstelsel voor andere samenlevingsvormen is noodzakelijk.

Lise van de Kamp is directeur van relatiebemiddelingsbureau Just2Match te Amsterdam.

    • Lise van de Kamp