Onderzoek oké, geen waarheidscommissie

Het doet vreemd aan dat de PvdA pleit voor een parlementair onderzoek. Een onderzoek naar stelselwijzigingen in het verleden helpt het huidige onderwijs niet verder. Hoe belangrijk het is dat zo`n politiek gekleurd onderzoek niet moet doorgaan blijkt uit het artikel van Ad Verbrugge in Opinie & Debat van 3 februari. Als onderbouwing van zijn pleidooi voor een parlementair onderzoek somt hij een groot aantal `politieke` doelstellingen op. Het onderzoek moet leraren genoegdoening geven. Stuitend is het dat Verbrugge een soort van waarheidscommissie wil die een publieke schuldbekentenis oplevert voor het naamloze leed dat docenten is aangedaan. Wat levert dit de leerlingen en de ouders op?

Een onafhankelijk extern onderzoek kan waardevolle en wetenschappelijke onderbouwde input leveren voor toekomstige keuzes van scholen. Aan de politiek vragen we vertrouwen, steun bij lastige keuzes en adequate bekostiging om onze ambities te kunnen realiseren.

    • Sjoerd Slagter Voorzitter Vo-Raad