Mensenrechten vaak geschonden in Mexico

Mexico-Stad. Het is slecht gesteld met de mensenrechten in Mexico. Dat stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie komen willekeurige detentie, marteling en oneerlijke processen stelselmatig voor. De arme en inheemse Mexicanen leiden hier het meest onder. Amnesty haalt in het rapport talloze zaken aan van mensen van wie rechten zijn geschonden. Zo werden de mensenrechtenactivisten Martin Barrios en Felipe Arreaga gearresteerd op basis van politiek gemotiveerde aanklachten. Volgens Amnesty worden dit soort aanklachten vaak gebruikt tegen politieke activisten. In de Mexicaanse grondwet ontbreekt bovendien het recht op het vermoeden dat verdachten onschuldig zijn tot het tegendeel wordt bewezen. In de praktijk worden de verdachten bij voorbaat als schuldig gezien. Gebrek aan rechtsbijstand heeft het recht op een eerlijk proces verder ondermijnd, aldus Amnesty.