Liefde voor leerling en kwaliteit moet norm zijn

Op mijn school, ROC Eindhoven, een mammoetinstelling die uit 23 scholen bestaat, is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het competentiegerichte leren. Mijn collega`s en ik zijn betrokken docenten die ook lesgeven en niet louter coachen en we maken met onze leerlingen duidelijke afspraken over wat we van hen verwachten. Lesuitval komt zelden voor; wanneer een collega ziek is of op na- of bijscholing gaat, neemt een ander haar of zijn taken over.

De resultaten van die inspanningen en het enthousiasme van de leerlingen maken heel veel goed. Mijn advies aan collega`s in den lande is: neem het heft in eigen handen en overtuig je College van Bestuur dat competentiegericht leren op meer dan één manier ingevuld kan worden, maar dat er maar één goede manier is en dat is die, waar liefde voor de leerling en kwaliteit de norm zijn.

    • Kees de Wit Eindhoven