Jorritsma moet kiezen: de pomp of de ambtsketen

Burgemeester Jorritsma heeft „dom” gehandeld in de kwestie met haar pompinstallatie, gaf ze toe. Voor de raad van Almere was dat niet genoeg.

Almere, 9 febr. - De raadsfracties in Almere hebben kamers aan een gang met glazen wanden – om het transparante karakter van de politiek te benadrukken. Gisteravond gingen de deuren lang dicht voor crisisberaad. De toekomst van burgemeester Annemarie Jorritsma stond op het spel, omdat zij juist die transparantie niet had betracht.

De VVD-politica blijft burgemeester in Almere, bleek aan het nachtelijke einde van het raadsdebat. Maar de kwestie van het illegaal oppompen van grondwater onder haar huis in de wijk Overgooi heeft haar wel beschadigd.

Een motie van wantrouwen van de oppositie werd met 22 tegen 14 stemmen verworpen, maar ook coalitiepartijen PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA gebruikten harde woorden om de handelwijze van de oud-minister af te keuren.

In december lekte uit dat de provincie Flevoland Jorritsma in mei had gemeld dat de installatie die zij en haar man hadden laten aanleggen om grondwater op te pompen illegaal is. Die koelt en verwarmt hun woning weliswaar milieuvriendelijk, maar zij is zonder vergunning aan te vragen aangelegd. En was dat gebeurd, dan was de vergunning zeer waarschijnlijk niet verleend. Grondwater oppompen is in het gebied verboden.

„De persoonlijke integriteit van de burgemeester is niet in het geding, een heel ander beeld heeft onze fractie van de bestuurlijke integriteit”, zei de PvdA-fractievoorzitter Rob Beuse. Jorritsma’s partijgenote Ellentrees Müller: „Het is haar ernstig te verwijten dat ze niet adequaat heeft gereageerd.”

Alle fracties vielen erover dat ze na de melding in mei geen openheid had betracht. Na de perspublicaties in december was haar „geloofwaardigheidstermijn overschreden”, zo zei D66-raadslid Cocky Kuipers. Uit het onderzoek Een geval van grondboring in Overgooi , uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad, was naar voren gekomen dat ze als burgemeester niet altijd afstand heeft gehouden van haar privézaak. [Vervolg JORRITSMA: pagina 3]

JORRITSMA

Dom, maar te goeder trouw

[Vervolg van pagina 1] Jorritsma had met twee hoge gemeenteambtenaren „over haar positie als burger” gesproken. Daarbij vroeg ze de ambtenaren om door „informeel ambtelijk overleg” haar kwestie bij de provincie „aan te kaarten”.

Jorritsma moest toegeven dat ze niet altijd sterk heeft gehandeld: ze had „een inschattingsfout” gemaakt, ze was „dom” geweest, ze had haar rol als privépersoon en als burgemeester niet altijd goed gescheiden. Maar ze had toch vooral te goeder trouw gehandeld.

Deze bewoordingen waren te mager, vond de PvdA. „U lijkt het toch niet helemaal begrepen te hebben”, zei fractievoorzitter Beuse. Bij zijn partij was duidelijke ergernis dat Jorritsma zich vooral verdedigde, en dat ze niet meer actie had ondernomen om de kwestie uit de wereld te helpen. Met steun van de VVD dwong de PvdA uiteindelijk de toezegging af dat ze niet tot aan de Raad van State gaat procederen om de waterpomp te behouden, zoals haar man Gerlof Jorritsma na het losbreken van publiciteit aankondigde. Ze mag nog één keer bezwaar aantekenen als een onlangs aangevraagde ontheffing door de provincie wordt afgewezen. Dat zal zeer waarschijnlijk gebeuren; Flevoland begon in januari al een procedure om haar te dwingen te stoppen met het oppompen van het water.

Als ze voor het behoud van de installatie verder wil procederen, dan moet ze dat als privépersoon doen, zo hield de PvdA haar voor. En dus moet ze dan kiezen tussen haar waterpomp of haar ambtsketen. „Dat accepteer ik”, zei Jorritsma. De eis van de PvdA kwam na lang intern beraad tot stand. Door de glazen wanden was te zien dat de fractie bezoek had van wethouder Adri Duivesteijn, het voormalig Tweede Kamerlid. En de ervaren politicus Duivesteijn was veel aan het woord.

Het was niet de eerste keer dat de integriteit van Jorritsma een item was. Bij de parlementaire enquête over de bouwfraude (2002) kreeg Jorritsma kritiek omdat ze in haar tijd als minister van Verkeer en Waterstaat (1994-1998) met het privévliegtuig van bouwondernemer Henk Koop was meegevlogen naar een schaatswedstrijd. En in 2002 had voormalig secretaris-generaal Sweder van Wijnbergen van Economische Zaken kritiek op haar omdat ze in haar ministertijd haar privébelang in het bouwbedrijf Jorritsma niet goed had afgeschermd. De Algemene Rekenkamer pleitte haar toen vrij.

Jorritsma was vannacht, na het debat, niet meer beschikbaar voor een nabeschouwing. PvdA-fractieleider Beuse wel. Wat voor zijn partij uiteindelijk de doorslag gaf, was dat ze ondanks de waterpompkwestie „een goede burgemeester” is. „Ze heeft natuurlijk een enorm netwerk. Daar profiteren wij als Almere enorm van.”

    • Herman Staal