Internet Voorkeur

Achtdaagse week. Een week van zeven dagen is een afspraak en geen wetmatigheid, wordt betoogd op de website www.seaday.nl. De samenstellers van deze site vragen zich in een gefundeerd essay af waarom we vasthouden aan zeven dagen als blijkt dat een week met acht dagen veel efficiënter en prettiger is voor een groot deel van onze samenleving. „De manier waarop wij tegenwoordig omgaan met onze tijd is een gevolg van ontwikkelingen als de uitvinding van de klok, verstedelijking, godsdienstige ontwikkelingen en het succes van een economisch systeem.” De week is niet astronomisch bepaald maar heeft een cultuurhistorische oorsprong, stelt Seaday, en is dus ‘maakbaar’. „Het enige dat ons ervan weerhoudt om daadwerkelijk te erkennen dat zeven dagen minstens zo logisch of onlogisch is als de achtdaagse week, behalve het cultureel-historische perspectief, is de onmacht en daarmee het ongeloof. Schijnbaar zijn we de Middeleeuwen nog steeds niet ontgroeid. De aarde is net zo plat als de week uit zeven dagen bestaat. Kortom, praktisch gezien past het niet meer in de huidige tijdsgeest.” Marc van der Aa zond uit Buenos Aires gedurende acht dagen een fraaie foto naar de site. Daarmee beeldde hij zijn opvatting over de achtdaagse week uit.

Zie verder:www.seaday.nl