In trein ook fietsen mee

De kans is groot dat Nederlanders die met hun fiets op vakantie willen, deze in de toekomst in alle treinen in Europa mogen meenemen.

Een grote meerderheid van het Europees Parlement (EP) wil dat alle treinen een speciale ruimte krijgen voor fietsen, kinderwagens en sportartikelen. Het meenemen van de fiets in de trein wordt volgens de Nederlandse belangenorganisaties van fietsers op veel trajecten in Europa steeds lastiger. Protesten van de Fietsersbond en zusterorganisaties uit andere EU-landen hadden tot voor kort weinig effect.

Maar nu een meerderheid van het EP zich eerder deze maand achter de plannen heeft geschaard, is de kans groot dat de Europese ministers van Transport uit de 27 lidstaten er volgende week mee instemmen.

Het EP eist ook dat de Europese spoorwegen personen met verminderde mobiliteit – gehandicapten of ouderen – in staat stellen per spoor te reizen. Zo moet de informatie voor hen over faciliteiten voor rolstoelen aan boord van de trein verbeteren, vinden de europarlementariërs.

Lees meer hierover op: www.fietsersbond.nl of www.fietsen.123.nl/treinenfiets.htm