Hoe kan een kind eigen leerdoelen bepalen?

Toen ik in 1994 in verwachting was en uit de media vernam welke veranderingen in het onderwijs doorgevoerd zouden gaan worden, hoopte ik dat deze veranderingen weer teruggedraaid zouden zijn tegen de tijd dat mijn kind naar de middelbare school zou gaan.

Nu gaat mijn oudste zoon naar het middelbaar onderwijs, maar helaas, de doorgevoerde veranderingen zijn nog steeds van kracht, ondanks grote ontevredenheid bij veel docenten, leerlingen en ouders. Ik ril bij de gedachte dat hij straks in het voortgezet onderwijs zijn eigen leerdoelen moet gaan formuleren. Hoe doe je dat in vredesnaam als je niet weet wat er te leren valt?

Ik weet dat heel veel ouders erg ontevreden zijn. Wij hebben zelf nog goed onderwijs gehad en willen dat ook voor onze kinderen.

De artikelen van Ad Verbrugge en het `Nieuwe Leren in de praktijk` zijn na te lezen op nrc.nl/opinie.

    • P.H. Verduin Oegstgeest