Competent gericht leren is juist onmisbaar

De wens van studenten om vooral veel lessen te krijgen heeft te maken met een verkeerde houding. Een deel van de studenten, zo ervaar ik zelf regelmatig, voelt zich nog steeds klant. Men komt naar de opleiding in de verwachting alles aangeleverd te krijgen, in alles ondersteund en begeleid te worden. In feite natuurlijk een bijzonder onrealistische wereld, die in niets lijkt op de beroepswereld waarin ze later geacht worden succesvol te functioneren. Deze houding leidt tot slecht presterende studenten. Men vergeet in de huidige discussie dat in het `oude leren` slechte prestaties er ook al waren en dat het competentiegericht leren juist is bedoeld om die weg te nemen. Maar dan moeten studenten wel een actieve rol bij en verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen prestaties.

    • Pierre Winkler Haarlem