Bulgaren ruziën over Turkse stem

Mogen de rond 100.000 Bulgaarse Turken die met een Bulgaarse pas in Turkije wonen in mei hun stem uitbrengen bij de verkiezingen voor de zetels uit de nieuwe EU-lidstaat in het Europees Parlement? Het is een vraag die de Bulgaarse partijen dermate bezighoudt dat parlementariërs gisteren in Sofia bijna met elkaar op de vuist gingen, zo meldt het Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Het parlement moest gisteren antwoord geven op de vraag, maar kwam niet tot een besluit omdat 80 boze volksvertegenwoordigers de zaal uit liepen en het parlement geen quorum meer had.

De regerende coalitie – van socialisten, de Nationale Beweging Simeon II en de DPS, de partij van de Turkse minderheid in Bulgarije – wil de in Turkije levende Bulgaarse Turken in staat stellen hun stem uit te brengen. Ze hebben immers de Bulgaarse nationaliteit. Het standpunt is in overeenstemming met de wet; het komt de regeringspartijen ook politiek goed uit, want de 100.000 kiezers in Turkije zullen bijna allemaal op coalitiegenoot DPS stemmen.

De oppositie is echter radicaal tegen. Zij betoogt dat de 100.000 Bulgaarse Turken in feite eerder vertegenwoordigers van Turkije dan van Bulgarije zijn en dat Turkije dus straks zijn intrede doet in het Europees Parlement als zij mogen stemmen. „Bulgarije wordt Turkije’s Trojaanse paard in de Europese Unie”, zo riep Michail Konstantinov – lid van de Centrale Kiescommissie – gisteren geëmotioneerd uit.

De 100.000 mensen om wie het gaat behoorden tot de 300.000 Bulgaarse Turken die tijdens de grote ‘bulgariseringscampagne’ in 1984 naar Turkije vluchtten of werden verdreven. Zij verloren toen hun staatsburgerschap. Na de val van het socialisme in 1989 kregen ze het terug, maar bleven ze in Turkije wonen. Een regeling die hun stemrecht zou beperken, zal overigens vrijwel zeker door het Bulgaarse Constitutionele Hof worden afgewezen.

Omdat de opkomst bij de Europese verkiezingen waarschijnlijk laag zal zijn, zullen de 100.000 stemmen mogelijk goed zijn voor een tot twee van de achttien Bulgaarse zetels in het Europees Parlement.