Berlijn en EU eens over CO-rechten

Berlijn, 9 febr. Duitsland zal tussen 2008 en 2012 voor niet meer dan 453 ton aan rechten voor de uitstoot van kooldioxide verdelen. Dat betekent dat Duitsland akkoord gaat met het voorstel van de Europese Commissie. Duitsland had zelf voorgesteld voor 467 ton aan CO2-rechten te verdelen, maar dat vond de commissie te veel. Via de emissierechten moeten bedrijven gestimuleerd worden zuiniger om te springen met de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven die rechten overhouden kunnen die verkopen. De Europese Commissie vindt dat de meeste Europese landen, waaronder Nederland, te gul zijn geweest met de verdeling van de rechten en vreest dat daardoor van emissiehandel te weinig terechtkomt.