Asielcentrum in Aalten blijft open

Aalten, 9 febr. Het asielzoekerscentrum Groot Deunk in Aalten zal niet worden gesloten. De gemeente had met sluiting gedreigd omdat door een mankement in de brandmeldinstallatie een eventuele brand niet werd doorgegeven aan de brandweer. Hierdoor was volgens de gemeente de veiligheid van de 290 bewoners in het geding. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft het mankement tijdelijk verholpen. De gemeente neemt hier genoegen mee.