Akkoord maakt korte metten met spookbeeld van deelname CU

Europese Grondwet blijft netelige kwestie

Bij alle waardering voor het regeerakkoord mag niet uit het oog worden verloren dat er ook zaken onvermeld blijven. Dat is te verdedigen voor zover niet alles kan en zelfs niet moet worden geregeld. Anders ligt het wanneer de indruk bestaat dat kwesties onbenoemd blijven om meningsverschillen te verhullen.

De Europese Grondwet lijkt zo’n kwestie te zijn waaraan de nieuwe coalitie haar handen liever niet meteen brandt. Zonder meer positief is dat van de zes ‘pijlers’ die worden onderscheiden, de positie van Nederland in Europa als eerste wordt genoemd. CDA, PvdA en ChristenUnie stellen vast dat een passieve en naar binnen gekeerde rol van Nederland niet in het nationale belang is. De coalitie kiest daarom voor een ‘actieve en constructieve’ rol in Europa. Welkome woorden na het oorverdovende stilzwijgen over Europa tijdens de verkiezingscampagne.

Dat de ChristenUnie – met de SP de belangrijkste tegenstander van de Grondwet – nu deel uitmaakt van de coalitie, maakt een uitweg uit de impasse niet eenvoudiger.

(de Volkskrant, redactioneel commentaar)

Realisme over ethische kwesties

[...] De politiek stond na de val van de Muur sterk in het teken van de liberalisering, deze coalitie zet in op vergroting van sociale samenhang. [...] Een meer ontspannen kijk op de rol van de religie in het publieke leven [is urgent]. Het akkoord maakt korte metten met de spookbeelden die vanuit vrijzinnige hoek zijn opgeroepen over de deelname van de ChristenUnie. De paragraaf over medisch-ethische zaken ademt bepaald niet de geest van de betutteling die D66-leider Pechtold zei te vrezen, maar laat een realistische en rustige benadering zien van delicate kwesties als abortus, euthanasie en embryonaal onderzoek.

(Trouw, redactioneel commentaar)

Groen kabinet

In de verkiezingscampagne was milieu geen issue. En zie nu, Nederland krijgt een van de groenste kabinetten ooit. Ronduit goed nieuws is de snellere invoering van de kilometerheffing. Dat is een adequate vorm van filebestrijding. Het bedrijfsleven beweert al langer dat de invoering veel sneller kan. Goed dat het nieuwe kabinet niet vlucht in meer asfalt, maar een prijs koppelt aan het gebruik van het huidige asfalt.

(Jan Bonjer, hoofdredactie AD)