Zoek de voorkennis

Handelaren van beleggingsfondsen zijn blij. Zij zijn er eindelijk in geslaagd de Amerikaanse beursautoriteit SEC (Securities and Exchange Commission) ertoe te bewegen hun klacht te onderzoeken dat hedgefondsen een slaatje slaan uit informatie die hun op illegale wijze is toegespeeld. De SEC heeft een stuk of tien beursmakelaars op Wall Street gevraagd hun handelsgegevens ter beschikking te stellen. Maar het voornemen om in deze gegevens op zoek te gaan naar harde bewijzen voor vals spel is dwaas. Voor zulke bewijzen heeft de SEC een verklikker nodig.

Wall Street doet enorm zijn best om het de hedgefondsen naar de zin te maken. Maar volgens de beleggingsfondsen, die minder inkomsten genereren, zijn de makelaars nu te ver gegaan. De beleggingsfondsen beweren al langer dat de makelaars hedgefondsen informatie doorspelen over komende transacties. De SEC onderzoekt nu de beschuldiging dat hedgefondsen door de ene firma van voorkennis worden voorzien en daar vervolgens misbruik van maken in transacties met een andere firma, en zo hun sporen wissen.

De SEC beschikt niet over harde bewijzen, dus het onderzoek lijkt een slag in de lucht. Maar als er malversaties worden blootgelegd, is Wall Street in grote problemen. De juridische en politieke gevolgen van het buiten spel zetten van beleggingsfondsen – waar de doorsneebelegger zijn geld het liefst in steekt – ten gunste van fondsen die vooral de rijken spekken, zouden zeer ernstig zijn.

Sommige van de beleggingsfondsen die het hardst klagen, geven toe dat hun aantijgingen uitsluitend zijn gebaseerd op hun marktgevoel. En als de SEC een zaak aanhangig wil maken, moet er aantoonbaar sprake zijn van kwade opzet. Maar deze transacties steken vaak ingewikkeld in elkaar. Een beursmakelaar die een partij aandelen voor een beleggingsfonds verkoopt, kan een legitieme reden hebben om een hedgefonds op de hoogte te stellen dat daar wellicht belangstelling voor heeft. Zo’n hedgefonds kan vervolgens besluiten die aandelen via een andere beursmakelaar te verhandelen. Dat kan er verdacht uitzien, maar hoeft niet per se iets anders te zijn dan een normale gang van zaken.

Het onderzoek roept het beeld op van het zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar het kan succes opleveren als zich een ontstemde partij meldt en getuigt dat er illegaal informatie is gelekt. Anders zullen de zaken in Wall Street er geen blijvende hinder van ondervinden.

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Dwight Cass
    • David Vise