Wijziging Abortuswet leidt tot kabinetscrisis

In het regeerakkoord valt te lezen dat de overtijdbehandeling onder de Wet afbreking zwangerschap (Waz) komt te vallen. Voor de overtijdbehandeling, binnen 17 dagen na het uitblijven van de menstruatie, geldt momenteel een individuele en daarmee flexibele bedenktijd, namelijk de tijd die een vrouw nodig heeft om tot een weloverwogen besluit te komen. Ook in het regeerakkoord wordt gesproken over een flexibele bedenktijd. De hulpverleningspraktijk zal hierdoor niet veranderen. Maar een flexibele bedenktijd van de overtijdbehandeling, indien onder de Waz gebracht, is strijdig met de vijf dagen bedenktijd die nu in de Waz vermeld staan. Dit betekent dat een wijziging van de abortuswet noodzakelijk is. De PvdA stond en staat nog altijd op het standpunt, dat abortus niet in het wetboek van strafrecht thuishoort. Dit werd onlangs door Jet Bussemaker bevestigd. De vraag is dan ook, wat het nieuwe kabinet nastreeft. Wil het daadwerkelijk een wijziging van de abortuswet, daarmee direct afstevenend op een kabinetscrisis? Dat kan toch niet het geval zijn. Een wetswijziging met al het daarmee gepaard gaand tumult voor het niet veranderen van het hulpverleningsbeleid bij de overtijdbehandeling is een slecht doordacht en juridisch onmogelijk poldercompromis van het regeerakkoord.

    • Gunilla Kleiverda