Weinig aandacht voor mening van de oppositie

In NRC Handelsblad van 6 februari werd ruim anderhalve pagina besteed aan het regeerakkoord. Opvallend was de enthousiaste teneur van de artikelen en de koppen daarboven.

Slechts in een paar regels waren enkele reacties van belangengroepen te lezen.

Wellicht hadden uw lezers ook interesse gehad in de mening van de oppositiepartijen, bijvoorbeeld over de lastenverzwaring van 2,5 miljard.De reacties van bijvoorbeeld VVD, SP en GroenLinks ontbraken nu geheel.

    • P.J. den Hertog Rotterdam