Vrouwenrechten en de PvdA

Meer dan een maand lang heb ik het me afgevraagd: zal de PvdA vrouwen, homoseksuelen of terminaal zieken opofferen om een regeerakkoord met de ChristenUnie te bereiken? Deze week werd duidelijk hoeveel waarde de PvdA aan vrouwenrechten hecht. Verplichte verlenging van een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium (ook wel `bedenktijd voor overtijdbehandeling` genoemd) luidt de erosie van onze abortuswetgeving in. Kennelijk geeft de PvdA niets om de psychische nood die dit bij vrouwen die een overtijdbehandeling wensen, veroorzaakt. Van het CDA en de ChristenUnie had ik niets minder verwacht, maar de PvdA heeft haar vrouwelijke achterban hiermee een mes in de rug gestoken. Goddank heb ik mijn stem in november 2006 niet aan Wouter Bos toevertrouwd.

    • Nanna Freeman `S-Hertogenbosch