Veiligheid stabiliteit

5Veiligheid is geen taak van politie en justitie alleen. Burgers moeten meehelpen.

De criminaliteit moet tot 2010 met 25 procent worden verminderd.

Er komt geen landelijke politie maar het kabinet krijgt wel meer mogelijkheden om de politie bij te sturen. Als de politiekorpsen niet beter gaan samenwerken zal het kabinet alsnog een landelijke politie invoeren.

Waar nodig wordt de politie in landelijke gebieden versterkt.

Het doorgeven van radicaliserende boodschappen op internet moet verboden kunnen worden.

Gedoogbeleid wordt „zoveel mogelijk geëlimineerd of teruggedrongen”.

Opvoedingsondersteuning, en het „kordaat reageren” op spijbelen moeten helpen bij het terugdringen van jeugdcriminaliteit.

Criminaliteit rond prostitutie wordt harder aangepakt.

De positie van slachtoffers wordt versterkt. Slachtoffers van geweldsmisdrijven krijgen extra hulp.