Sociale samenhang

4Mensen moeten aansluiting met de samenleving vinden. Het gezin is „een belangrijke bron voor het kweken van betrokkenheid bij de samenleving”.

De uitkering voor WAO’ers (zogenoemde ‘oude gevallen’) die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn, gaat omhoog.

De herkeuringen van WAO’ers van 45 jaar en ouder worden teruggedraaid.

Vanaf 2011 begint een stapsgewijze fiscalisering van de AOW voor mensen die voor hun 65-ste gestopt zijn met werken en een aanvullend pensioen van 18.000 euro of meer hebben.

Gemeenten krijgen extra geld voor gericht armoedebeleid, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning.

Er komt een groot programma om taalachterstand bij immigranten aan te pakken.

Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot vijf jaar hoeven niet meer te solliciteren. Ze krijgen wel een scholingsplicht.

Discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages wordt serieus opgespoord en aangepakt.