Samen Werken, Samen Leven

Het regeerakkoord werd gisteren gepresenteerd.

Schoolboeken worden gratis, er komt geen extra kerncentrale maar wel een rem op de koopzondag.

Jan Peter Balkenende: „Wij zien de samenleving gekenmerkt door respect, solidariteit en duurzaamheid. Nieuw elan, ambitie en dynamiek, dat zit erin.” Foto Fred Steenman NIEUWE KABINET Vandaag presenteerden inforamateur Wijffels en de drie fractievoorzitters Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en Andre Rouvoet het nieuwe regeerakkoord. Dijkstra bv

Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie wil „werken aan groei, duurzaamheid, respect en solidariteit”. Daarbij is een grote rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld: alle organisaties die tussen burger en overheid opereren, zoals de vakbonden, de werkgevers- en vrijwilligersorganisaties.

Dat hebben de onderhandelaars Balkenende (CDA), Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) gisteren gezegd bij de presentatie van het regeerakkoord in het Catshuis. Het motto van het nieuwe kabinet luidt Samen Werken, Samen Leven. Balkenende: „Daarin komt tot uitdrukking dat we de samenleving gekenmerkt zien door respect, solidariteit en duurzaamheid. Nieuw elan, ambitie en dynamiek, dat zit erin.”

De drie politieke leiders zullen allen zitting nemen in het nieuwe kabinet. Balkenende wordt premier, Bos vicepremier belast met Financiën en Rouvoet vicepremier belast met de nieuwe portefeuille Jeugd en Gezin.

Het regeerakkoord is opgesteld aan de hand van zes onderwerpen of ‘pijlers’: internationaal en Europa; innovatie, concurrentie en ondernemen; duurzame leefomgeving; sociale samenhang; veiligheid, stabiliteit en respect; overheid en publieke sector.

Uit het regeerakkoord, waarover de afgelopen dagen al veel informatie naar buiten kwam, blijkt onder meer dat het kabinet nog deze periode een kilometerheffing wil invoeren. Ook wordt opnieuw een kwart van de administratieve lasten geschrapt. Schoolboeken voor kinderen op de middelbare school worden gratis. Ook krijgen scholen in het middelbaar beroepsonderwijs meer geld per leerling dan nu.

Er komt een rem op het aantal koopzondagen. Militaire missies zullen een „adequaat volkenrechtelijk mandaat” moeten hebben. Er zal deze periode geen extra kerncentrale worden gebouwd. Het regeerakkoord bevat bewust „marge en ruimte”, zei Rouvoet. Het zal straks door de nieuwe ministers in overleg met de maatschappelijke sectoren worden uitgewerkt. „Dialoog” vormt een wezenlijk onderdeel van de stijl van werken van het kabinet, aldus Rouvoet. Die ambitie vertaalt zich onder meer in een tiental projecten dat het nieuwe kabinet in samenspraak met alle geledingen in de samenleving nog voor de zomer wil invullen.

Het akkoord werd dinsdagavond al goedgekeurd door de fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie. De onderhandelaars hebben op advies van de fracties nog wel enkele aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke akkoord, onder meer op het gebied van de AOW.

Volgens de onderhandelaars zien veel mensen migratie en globalisering als bedreiging. Bos: „Je kunt dan twee dingen doen. Eén: de migratie buiten houden en de globalisering stoppen. Daar kiezen we niet voor. Wij zien kansen, zoals altijd in de Nederlandse geschiedenis, in de buitenwereld. Daarom moeten we daar relevant en invloedrijk zijn.”

De oppositiefracties in de Tweede Kamer waren kritisch. SP-voorman Marijnissen vindt dat de coalitie geen trendbreuk weet te bewerkstelligen met eerdere kabinetten-Balkenende.

VVD-leider Rutte sprak van „zeer slechte beleidsvoornemens”. Hij doelt onder meer op het generaal pardon voor asielzoekers en het economisch beleid.

GroenLinks-leider Halsema vindt het regeerakkoord „een beetje tuttig”. Volgens fractieleider Geert Wilders van de PVV brengt het generaal pardon „het land aan de rand van de afgrond” omdat nu „tienduizenden die gelogen en bedrogen hebben aan een verblijfsvergunning worden geholpen”.

Lees het hele regeerakkoord via: www.nrc.nl/binnenland