Politieke vrienden glunderen prematuur

Zolang wij nog een constitutioneel staatshoofd hebben dat formeel de ministers (de kabinetten) benoemt en ontslaat, is het, wat men daar ook van vindt, nog altijd aan haar om te beslissen of en wanneer zij een formateur benoemt, en welke opdracht zij die meegeeft. Ik heb het dan ook een premature, verwonderlijke en vooral onhoffelijke vertoning gevonden dat gisteren de drie nieuwe politieke vrienden, en met hen vele anderen, al uitgebreid hebben staan glunderen over `het regeerakkoord` en `het nieuwe kabinet`.

    • O.L.E. Jongmans