Overheid als dienstverlener

6Er moeten zich zo min mogelijk bestuurslagen met een onderwerp bemoeien.

Er komt een „urgentieprogramma” om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Randstad te verbeteren.

Gemeenten krijgen meer beleidsmatige en financiële zelfstandigheid.

Nederlands als bestuurs- cultuur- en omgangstaal wordt in de Grondwet vastgelegd.

De horeca wordt rookvrij en de accijnzen voor tabak en alcohol gaan omhoog.

In plaats de van no-claim komen eigen betalingen (niet voor chronisch zieken en gehandicapten).

De pil en tandartscontrole komen in het basispakket.

De overtijdbehandeling komt onder de abortuswet. Voor de overtijdbehandeling mogen vrouwen zelf aangeven of zij bedenktijd willen.

Artsen gaan registreren welke noodsituaties tot abortus leiden.

Alternatieven voor abortus worden beter belicht.

Er komt een pardon voor lang in Nederland wonende asielzoekers.