Opleidingsniveau in R`dam verbeterd

Rotterdam, 8 febr. Het aantal Rotterdammers dat middelbaar of hoger onderwijs heeft gevolgd is de afgelopen tien jaar gestegen. In 1996 was dat aandeel van de bevolking 51 procent en in 2006 61 procent. Toch is het aantal vroegtijdig schoolverlaters en achterstandsleerlingen vergeleken met de andere grote steden relatief een stuk groter, zo blijkt uit de Rotterdamse Onderwijs Monitor die gisteren werd gepresenteerd. Het aantal voorscholen, scholen voor vooral leerlingen met een taalachterstand, is toegenomen. Hierdoor is de overstap naar de basisschool minder groot. Ondanks de voorschool zijn de resultaten van de Rotterdamse leerlingen in het basisonderwijs nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde.