Online opzoeken of mr. wel mr. is

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft een onlineregister geopend met alle diploma’s die de universiteit sinds 1980 heeft verstrekt. Wie de achternaam en de geboortedatum kent van iemand die op de EUR zou zijn afgestudeerd, kan zelf controleren of deze persoon daadwerkelijk een diploma heeft behaald.

Het register is bedoeld om tegemoet te komen aan verzoeken om na te gaan of iemand daadwerkelijk is afgestudeerd. De verzoeken komen overal vandaan, zegt een woordvoerster van de universiteit. Toekomstige werkgevers en headhunterbureaus, „ook uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten”, gaan bij de universiteit na of een bepaalde sollicitant daadwerkelijk in het bezit is van een diploma van de EUR. Tot nu toe handelde de afdeling examenadministratie van de EUR de verzoeken nog zelf af.

De universiteit is volgens de woordvoerster van mening dat de gegevens openbaar toegankelijk moeten zijn. „Behaalde diploma’s staan ook in de krant, dus waarom zouden wij ze niet openbaar kunnen maken.” De Rotterdamse universiteit is naar eigen zeggen de eerste die een database met geslaagden op internet toegankelijk maakt.

Het is wel eens voorgekomen dat personen zich ten onrechte uitgaven voor meester in de rechten van de EUR, zegt de woordvoerster. „Dan was die persoon niet bij ons bekend.” Bovendien, aldus de woordvoerster, is het tegenwoordig „gemakkelijk om aan valse diploma’s te komen, bijvoorbeeld via internet”.

Om te voorkomen dat het register met de Wet bescherming persoonsgegevens in conflict komt, kan een behaald diploma alleen worden achterhaald als de achternaam van de geslaagde in combinatie met de geboortedatum of het studentnummer in het register wordt ingevoerd.

Het bestand geeft diploma’s weer van de propedeuse, het doctoraal, de bachelorfase en de masterfase.

Het register is te vinden op www.eur.nl/ea/examenregister