Nederland en buitenwereld

1Inzet van Nederlandse troepen in het buitenland zou voorzien moeten zijn van een „adequaat volkenrechtelijk mandaat”. De passage is een kennelijke verwijzing naar de volkenrechtelijk niet gemandateerde inval in Irak in 2003, waaraan Nederland destijds politieke steun verleende. Een PvdA-wens om naar de Nederlandse besluitvorming hierover een onderzoek in te stellen, heeft het regeerakkoord niet gehaald.

In de toekomst mag de EU voor de toetreding van nieuwe lidstaten alleen een datum vaststellen op het moment dat deze reeds aan de zogeheten Kopenhagen-criteria hebben voldaan. Nu is dat meestal andersom.

De deelname aan het JSF-project wordt volgend jaar ‘herijkt’. In 2009 valt de beslissing over aanschaf van testvliegtuigen en in 2010 de definitieve over aanschaf.

Het bedrag voor ontwikkelingssamenwerking blijft in stand. Nederland neemt nieuwe initiatieven voor de schuldkwijtschelding aan arme landen. Ook komt er geld voor duurzame energie.