‘Mensenrechten vaak geschonden in Mexico’

Het is slecht gesteld met de mensenrechten in Mexico. Dat stelt Amnesty International in een gisteren verschenen rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie komen willekeurige detentie, marteling en oneerlijke processen stelselmatig voor. De arme en inheemse Mexicanen leiden het meest onder deze praktijken.

Amnesty haalt in het rapport talloze zaken aan van mensen wier rechten zijn geschonden. Zo werden de mensenrechtenactivisten Martin Barrios en Felipe Arreaga gearresteerd op basis van politiek gemotiveerde aanklachten. Volgens Amnesty worden dit soort aanklachten vaak gebruikt tegen politieke activisten. In de Mexicaanse grondwet ontbreekt bovendien het recht op het vermoeden dat verdachten onschuldig zijn tot het tegendeel wordt bewezen. In de praktijk worden de verdachten bij voorbaat als schuldig gezien. Gebrek aan rechtsbijstand heeft het recht op een eerlijk proces verder ondermijnd.

Het rapport schenkt ook aandacht aan de discriminatie van de inheemse bevolking. De internationale standaard voor een eerlijk proces vereist dat verdachten die de taal van de rechtbank niet begrijpen gratis rechtsbijstand moeten krijgen. Uit een Mexicaans onderzoek uit 2004 blijkt echter dat er slechts 82 geschikte advocaten zijn voor 13 miljoen inheemse Mexicanen. De Mexicaanse regering geeft de discriminatie zelf toe in een rapport aan de Verenigde Naties uit 2005: „De behandeling van inheemse volken in het rechtssysteem is stelselmatig oneerlijk, waardoor velen ongefundeerde en onevenredig grote celstraffen uitzitten”. (AP, BBC)