Kunst zoekt toenadering tot politiek

De kunstwereld heeft als eerste sector gehoor gegeven aan de oproep van het nieuwe kabinet tot het aangaan van een dialoog met de politiek.

Het verbeteren van de verhouding tussen kunst en politiek was gisteren de inzet van een bijeenkomst in het Mauritshuis tussen Kamerleden, vertegenwoordigers van culturele organisaties en van maatschappelijke instellingen.

„Een goed initiatief”, volgens het nieuwe CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek. „Het is een serieuze poging het gesprek op gang te brengen zonder de traditionele jammerklachten van de kunstsector. En de timing, midden in het startschot van het nieuwe kabinet, was perfect.”

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Cultuurformatie, een coalitie van culturele instellingen en kunstenaarsorganisaties. Daarbij werd een manifest gepresenteerd met ideeën voor burgerschap en integratie, internationalisering en innovatie. Zo moet elk kind in 2010 de kans hebben om een kunstdiscipline te beoefenen. Volgens woordvoerder Bert Holvast biedt het regeerakkoord „spannende perspectieven” voor samenwerking en verwezenlijking van de plannen.

De noodzaak het imago van de kunstsector te verbeteren, werd algemeen gevoeld. Het beeld is dat de kunstsector elitair is, alleen over geld kan praten en zich heeft ingegraven achter de Thorbeckiaanse verdedigingslinie, die elke vorm van inmenging uitsluit. Schinkelshoek: „Uitgangspunt was duidelijk dat kunst een autonome kracht is. Daar moet ook niet aan getornd worden. Tegelijk was de vraag van de kunstwereld hoe de politiek kan worden bijgestaan bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Dat is een aangename toonzetting.”

Dissonant in de toenaderingspoging was een persbericht eerder op de dag van lobbyclub Kunsten ’92. De voorgenomen bezuiniging van het kabinet met 50 miljoen op cultuur door invoering van het profijtbeginsel deed Kunsten ’92 ‘alarmfase 1’ uitroepen. De boodschap: „Kunst wordt een zaak van rijken” en „de kunstwereld in de kou”.

Zie voor de tekst van het manifest: www.nrc.nl/kunst