Koortsboom tegen (vogel)griep

Koortsboom tegen (vogel)griep Overasselt. De koortsboom, een oude eik in het Gelderse Overasselt, hangt vol zakdoeken. Volgens het bijgeloof krijgt iemand die een lapje stof in de boom hangt geen griep. De eik staat op het graf van de heilige Walrick, die mensen zou hebben genezen van koorts. Februari is griepmaand, maar dat de boom vol hangt heeft mogelijk ook te maken met angst voor vogelgriep. Rond Overasselt wonen veel boeren. Foto FBF Meer zakdoeken door H5N1? Overasselt - De koortsboom in het Gelderse Overasselt blijft voor veel mensen een ‘plechtige’ plek om te voorkomen dat je de griep krijgt of om ervan te genezen. De oude eik hangt opvallend genoeg overvol met oude lappen en zakdoeken, terwijl de griepgolf deze winter vooralsnog uitblijft! De St. Walrickkapel, die door de jaren heen is veranderd in een ruïne, werd in de 15e eeuw in Overasselt gesticht. De ‘heilige’ Walrick werd in die tijd gezien als de genezer maar werd zekf ziek en kwam te overlijden. Vlak voor zijn dood vroegen zijn volgelingen, die hij altijd wist te genezen van de koortsen, “Wat moeten we als u er straks niet meer bent?”. Waarop Walrick sprak: “Plant op mijn graf een eik en bidt daar voor de bekering van de heidenen en genezing van de zieken". In de tweede helft van de 19e eeuw was St. Walrick in vergetelheid geraakt en associeerden bedevaartgangers de kapel met de vaderlandse heilige Willibrord. Behalve om er te bidden en te offeren in het offerblok in de kapelruïne, togen pelgrims naar deze heilige plaats om al biddend de koorts van zieken te verdrijven. Anno 2007 worden er nog steeds lapjes en zakdoeken aan de koortsboom gehangen. In het Gelderse Overasselt en de aangrenzende dorpjes wonen veel agrariërs. Februari is voor boeren de griepmaand en dus een zorgelijke maand, zeker nu recent de gevaarlijke vogelgriepvariant H5N1 in Engeland is uitgebroken. Pastoor Sip, van de katholieke kerk St. Antonius Abt, kijkt niet op van de toename van de aantal doeken aan de oude eik. “Mensen maken zich zorgen en ik sluit het zeker niet uit dat de toename FOTOGRAFIE: FBF.NL NAAMSVERMELDING COPYRIGHT FOTO: FBF.NL DE BRUINLAAN 26 1427 AH AMSTELHOEK BELANGRIJK-GEVOLGEN BIJ PLAATSING VAN FBF FOTO'S EN TEKST IN MEDIA OF ANDERS ZIJN VOOR EIGEN AANSPRAKELIJKHEID. SITE www.fbf.nl EMAIL fotografie@fbf.nl FRANK VAN DEN BERG GSM 06-53339633 ERWIN HERMANNS GSM 06-15042208 BIJ GEBRUIK INTERNET HANTEREN WIJ NVF TARIEF FBF.NL FOTOGRAFIE