Innovatie en ondernemen

2Het mkb krijgt meer innovatiesubsidies en overheidsopdrachten.

De regeldruk voor bedrijven moet met een kwart afnemen.

Er wordt extra geïnvesteerd in het ongebonden en zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Belemmeringen voor kennismigranten om naar Nederland te komen, moeten afnemen.

De kilometerheffing wordt – eventueel gefaseerd – al door dit kabinet ingevoerd.

Bekeken wordt of vliegveld Lelystad de overloop van Schiphol kan opvangen.

De fusieprikkel voor middelbare scholen wordt afgeschaft.

Vanaf 2008 komen er vaste aanmeldmomenten voor basisscholen.

Er komt een nieuw wetsvoorstel voor de bekostiging van het hoger onderwijs. De leerrechten worden aangehouden.

Het bedrag per leerling in het mbo wordt verhoogd, voor betere begeleiding.

Scholen komen twee keer zo snel in aanmerking voor subsidie voor achterstandsleerlingen.