Financiële risico’s met EU-geld

Nederland loopt financiële risico’s bij projecten die gefinancierd worden met Europees geld. Onregelmatigheden die bij projecten voorkomen, worden niet altijd gemeld aan Brussel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij openbare aanbestedingen, zoals de aanleg van wegen in Friesland.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in zijn EU-trendrapport 2007 over de ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie, dat vandaag aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Volgens de Rekenkamer worden vooral op het gebied van regionale subsidies (EFRO-gelden), die in Nederland worden besteed, onregelmatigheden onvoldoende gemeld.

Nederland ontving in 2005 een bedrag van 2 miljard euro aan Europese subsidies, waarvan 1,3 miljard landbouwsubsidies; de rest ging naar de structuurfondsen. Dat zijn subsidies voor regionaal (EFRO-fondsen) en sociaal beleid (ESF-fondsen).

De Rekenkamer weet op grond van de afgegeven accountantsverklaringen voor de diverse projecten niet of de gelden in Nederland juist of onjuist zijn besteed. Ook de Europese Commissie heeft het onvoldoende melden van onregelmatigheden geconstateerd en afkeuring hierover uitgesproken.

„We weten nog steeds niet of de gelden van de Europese burger goed besteed worden’’, zegt Peter van Roozendaal, projectleider van het EU-trendrapport over het onderzoek. Nederland droeg in 2005 een bedrag van 5,9 miljard euro af aan de Europese Unie. De hele EU-begroting bedraagt ruim 100 miljard euro.

De Rekenkamer is positief over het feit dat Nederland voortaan een betere verantwoording over de Europese gelden wil garanderen. Nederland gaat jaarlijks een ‘lidstaatverklaring’ afgeven en voert zelf een extra controle op de Europese uitgaven uit. Het is, volgens de Rekenkamer, gewenst dat elk land dit doet, omdat de Europese Rekenkamer al jaren geen positieve verklaring over de EU-uitgaven heeft kunnen afgeven.